Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Deze disclaimer vrijwaart alle aansprakelijkheid ten aanzien van onderstaande bepalingen voor de website: www.kermeta.be en alle onderliggende pagina’s;

Onder gebruiker verstaan we de bezoekers van de website.

Onder beheerder verstaan we Kermeta vzw de bevoegde uitgever van de webpagina;

Onder organisator verstaan we de huurders van een lokaal.

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Kermeta vzw werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. 
   
 • Kermeta vzw geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd en heeft het recht deze informatie zonder wederzijdse instemming aan te passen zolang er geen overeenkomst afgesloten is.
   
 • Kermeta vzw biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
   
 • Kermeta vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt, noch voor eventueel aanstotende inhoud die de organisator op onze website kan aanmaken.
   
 • Kermeta vzw verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
   
 • Kermeta vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
   
 • Kermeta vzw zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
   
 • Kermeta vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
   
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;